Златна България › Античен театър - Пловдив

Античен театър - Пловдив Античен театър - Пловдив

Можете да закупите монети от касовата зона.

Оценка: 9.7


Преглеждания днес: 6 | Общо: 12656

Зрителните места на театъра са ориентирани на юг — към античния град в низината и планината Родопа. В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 м.

Откритото зрително пространство — кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома на два ранга. Във височина двата ранга са прeсечени от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори — керкиди. Зрителните места обграждат сцената – орестра, която е с форма на подкова и диаметър 26,64 м.Лятно работно време

  • от 9:00 до 18:00 ч

Зимно работно време

  • от 9:00 до 17:30 ч

‹ Върнете се на маршрута