Златна България › Самоводска чаршия - Велико Търново

Самоводска чаршия - Велико Търново Самоводска чаршия - Велико Търново
Самоводска чаршия - Велико Търново Самоводска чаршия - Велико Търново

Машината е разположена до масите срещу кафе-сладкарница "СТРАТИЛАТ".

Оценка: 9.5


Преглеждания днес: 9 | Общо: 12358

Самоводската чаршия се създава през 60-те 70-те години на XIX в., когато Търново започва да расте на запад от стопанския център Баждарлък. Оформят се две улици с търговски и занятчийски дюкяни, работилници и ханове. Едната от тях започва от малък площад, сега известен като Самоводски пазар. През годините на Възраждането тук са бакалската, опинчарската, ковашката, халашката и др. чаршии, хаджи Давидовият, хаджи Великовият и на Атанас Йоноолу ханове. Тук е и метохът на Хилендарския манастир. По уличката, която тръгва на запад от Самоводския пазар, наред със занятчийските работилнички се намира запазеният и днес хан на Хаджи Николи. След Освобождението тази стопанска част на Търново запазва дълго традициите на възрожденските занаятчийски чаршии. Тя става символ на занаятчийско-търговския характер на стария град.Работно време
  • От 08:00 до 00:00

‹ Върнете се на маршрута